سایت Ciforyou

سایت Ciforyou


توضیحات پروژه

طراحی سایت شرکتی ciforyou

بنابر اعمال کارفرما در دسترس نمی باشد!

  • اعمال دسترسی های مختلف برای مشتریان مختلف سایت
  • دسترسی هر گروه از مشتریان به کالا ها و گروه های کالایی خاص
  • معرفی اهداف شرکت
  • معرفی خدمات شرکت
  • بستر ارتباطی و سوالات و مشاوره