سینا


توضیحات پروژه
  • طراحی و توسعه سایت
  • راه اندازی و تنظیمات هاست
  • تنظیمات میل سرور
  • پشتیبانی فنی
  • ایجاد فروشگاه اینترنتی
  • تعریف دسترسی برای منو
  • تعریف دسترسی برای دسته بندی محصولات
  • تعریف دسترسی برای مستریان
نمایش